Фирма Асет РТ

Свържи се с фирма Асет РТ

Посредничество и консултация при сделки с недвижими имоти, маркетинг в областта на недвижимите имоти, предоставяне на услуги и изготвяне на документи при покупка и продажба на недвижими имоти, както и всички съпътстващи, подпомагащи или други дейности незабранени от законодателството на Република България, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, като дейностите, упражняването на които изисква снабдяването с лиценз или друго разрешение, ще се извършват само след издаването на съответния лиценз или разрешение.

гр. София, ул. бул. Янко Сакъзов 68