Фирма АСИСТ – Н

Свържи се с фирма АСИСТ – Н

ИНВЕСТИЦИОННА, ПРОЕКТНО-ПРОУЧВАТЕЛНА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛНА, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА

гр. София, ул. ул. БЪЛГАРСКА МОРАВА 114