Фирма АСТРАЛ ХОТЕЛ

Свържи се с фирма АСТРАЛ ХОТЕЛ

Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; строително предприемачество; превоз на пътници и товари в страната и чужбина по суша, въздух и море със собствени и наети превозни средства; вътрешна и външнотърговска дейност на едро и дребно; експорт и реекспорт; търговско представителство и посредничество; спедиционна дейност; хотелиерска, ресторантьорска, рекламна, сервизна, туроператорска и туристическа дейност, комисионна дейност; производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство.

гр. Варна, ул. “Александър Дякович” 45