Фирма Астралекс Секюрити Системс

Свържи се с фирма Астралекс Секюрити Системс

Проектиране, изграждане и поддръжка на сигнално – охранителни системи; търговия на стоки и продукти; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; търговско представителство и посредничество; както и всяка друга незабранена от закона дейност.