Фирма АТЛ 76

Свържи се с фирма АТЛ 76

Извършване на охранителна дейност /след получаване на съответното разрешение/, производство и търговия със стоки за бита и промишлени стоки, търговско посредничество и представителство, внос-износ, всякаква търговска дейност, незабранена от закона, а за дейностите, които се осъществяват при разрешителен режим – след получаване на съответния лиценз.

гр. Лясковец, ул. ул. Васил Левски 22