Фирма АТОКОС

Свържи се с фирма АТОКОС

ПОКУПКА НА ЗЪРНО И ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ И УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, В ТОВА ЧИСЛО ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСПОРТНИ СДЕЛКИ; ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СТРОИТЕЛСТВО НА НЕДВИЖИМИ.

гр. Бургас, ул. ул. “Васил Левски” 89