Фирма АУРОРА БЮТИ

Свържи се с фирма АУРОРА БЮТИ

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД., ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ НА СТОКИ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ. СПЕДИЦИОННИ. ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКА, ПРОДАЖБА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ И ДР., КАКТО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЗАКОНЪТ ДАВА ПРАВО ДА СЕ УПРАЖНЯВАТ.