Фирма АУТО ФРЕШ ГРУП 3

Свържи се с фирма АУТО ФРЕШ ГРУП 3

Извършване на услуги по измиване и почистване на превозни средства, търговия с препарати за измиване и почистване на превозни средства, годишни технически прегледи, ремонт и поддръжка на МПС търговия на едро и дребно с автомобили и резервни части и принадлежности за МПС, транспортна дейност. Откриване, поддържане и експлоатация на собствени или наети автомивки, паркинги, гаражи и автокъщи и всякакви търговски комплекси към тях. Продажба на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, извършване на външнотърговска дейност, търговия на едро и на дребно, дистрибуция на стоки, търговско посредничество и представителство, търговия с промишлени и хранителни стоки, стоки за населението, селскостопанско производство. Ресторантьорска дейност, електронна и онлайн търговия, маркетинг, рекламна дейност, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон, а когато има регистрационен или разрешителен режим – след извършването на регистрацията, съответно – след получаване на съответното разрешение или лиценз.

гр. Гулянци, ул. Преслав Каменов 17