Фирма Аутомотиве Карс

Свържи се с фирма Аутомотиве Карс

ТЪРГОВИЯ С ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ДО 3,5 Т.; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ЧАСТИ ЗА ТЯХ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, СТРОИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТРАНСПОРТ, ПРОДАЖБА НА НОВИ И НА УПОТРЕБЯВАНИ МПС, РЕМОНТНИ СЕРВИЗНИ УСЛУГИ НА МПС ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В ПРЕРАБОТЕН И НЕПРЕРАБОТЕН ВИД; РЕКЛАМА И ДИЗАЙН, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. Русе, ул. Бул. Цар Фердинанд 32