Фирма Авиейшън Сървисис

Свържи се с фирма Авиейшън Сървисис

Представителство на въздушни превозвачи, посредничество и продажба на самолетни билети, след извършване на необходимите регистрации и получаване на съответните разрешителни и/или лицензии, когато такива се изискват по закон, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. ул. Цар Калоян 6, хотел Рила, офис 213