Фирма Б – пей

Свържи се с фирма Б – пей

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, спедиционна и складова дейност, маркетинг, инженерингова дейност, транспорт, реклама, информационна, програмна, хотелиерска и туристическа и външнотърговска дейност, незабранена със закон.

гр. София, ул. Проф. Цветан Лазаров 130