Фирма БА ЕСТЕЙТ

Свържи се с фирма БА ЕСТЕЙТ

Инвестиции в недвижими имоти и управление на инвестиционни проекти, отдаване под наем на недвижими имоти за жилищни, търговски или административни нужди, като и извършване на всички дейности и услуги незабранени от закона.