Фирма БАБАДЖАНОВ

Свържи се с фирма БАБАДЖАНОВ

Производство, преработка, съхранение и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, наемане и отдаване под аренда и наем на земеделски земи, механизирани селскостопански услуги – обработка на земята, счетоводни и консултантски услуги. Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, извършване на външнотърговска дейност, търговия на едро и на дребно, дистрибуция на стоки, търговско посредничество и представителство, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон, а когато има регистрационен или разрешителен режим – след извършването на регистрацията, съответно – след получаване на съответното разрешение или лиценз.

гр. Белослав, ул. “Рила” 9

Телефон: 0896801767