Фирма БАБЕК

Свържи се с фирма БАБЕК

РАЗРАБОТКА И РАЗВИВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ ИЛИ МРЕЖА ОТ ТАКИВА, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВИЯ С ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО; ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН; ТЪРГОВИЯ И ПОКУПКА НА ВСЯКАКВИ СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО И ЗЪРНЕНИ ПРОДУКТИ; ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС, ИЗНОС, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОКУПКА, СТРОЕЖ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕНОВАЦИЯ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, СОФТУЕР, ВНОС И ПРОДАЖБА НА МПС; ПРОИЗВОДСВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЕСКОРТ И РЕЕКСПОРТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОМИСИОНЕРСТВО, КОНСИГНАЦИЯ, МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ, ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШЕН И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ; МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ, КОРАБОСТРОИТЕЛНА И КОРАБОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБИ, ПОДБОР И УПРАВЛЕНИЕ НА КАДРИ; СТРОИТЕЛСТВО; РАЗКРИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ; ОТДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА; СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И МОСТОВЕ; ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ; ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ И КЪЩИ; ХИГИЕНИЗИРАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИ; КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, КАТО ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ ДРУГ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ, ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВАТ СЛЕД СНАБДЯВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ НОРМАТИВНО ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ.

с. Малък Поровец, ул. ул. “Витоша” 2