Фирма БЪЛГАРСКА ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ

Свържи се с фирма БЪЛГАРСКА ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ

Предприемаческа дейност в областта на транспортните комуникации; Строителство и поддържане на железопътна инфраструктура; Търговия с железопътни материали и резервни части за железопътна механизация; Извършване на ремонтни дейности по железопътна механизация; Всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. Банкя, ул. ул. „Разтоварищна” 3