Фирма Балкан Дентал Солюшънс

Свържи се с фирма Балкан Дентал Солюшънс

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИТИЕТА И СПИРТНИ НАПИТКИ, ОКАЗИОННА ДЕЙНОСТ, ПРОДАЖБА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КНИГИ, ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ И ДРУГИ ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ С КАНЦЕЛАРСКИ УЧЕБНИ ПОСОБИЯ И МАТЕРИАЛИ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, МЕСО И ЖИВОТНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВСЯКАКЪВ ВИД РАЗСАД, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КАФЕ, ХОТЕЛИЕРСТВО, СОФТУЕРНИ, ХАРДУЕРНИ И КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАНТСКА, МАРКЕТИНГОВА, ПРОЕКТО-КОНСТРУКТОРСКА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ НА ФИРМИ И ГРАЖДАНИ, СТРОИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ, СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ЕЛЕКТРО И ВИК УСЛУГИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА-ТАКСИ, ТОВАРЕН И ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ, ТУРИСТИЧЕСКО- ЕКСКУРЗИОННА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ШИВАШКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ, МОДНО РЕВЮ. ДЪРВОДЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ И УСЛУГИ, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С БИЛКИ, БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА И МАСАЖ, ПЕЧАТАРСКИ УСЛУГИ, ИЗДАТЕЛСКА, РЕКЛАМНА, ПОСРЕДНИЧЕСКА И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ И ВСЯКАКЪВ ВИД ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ ВОДИ ПО СМИСЪЛА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН НА Р. БЪЛГАРИЯ. Всякаква друга дейност, незабранена от закона