Фирма БАЛТИКОР

Свържи се с фирма БАЛТИКОР

Търговия с хранителни стоки, земеделска продукция и зърно, ресторантьорство и хотелиерство, както и всяка друга, незабранена от закона дейност, а в случаите, когато се изисква разрешение – след получаването му.

гр. Стара Загора, ул. Козлодуй 1