Фирма БАМБИНА 86

Свържи се с фирма БАМБИНА 86

ОНЛАЙН / ЕЛЕКТРОННА / ТЪРГОВИЯ СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ В НАП /; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ; УСЛУГИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. Пловдив, ул. БУЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ 59

Телефон: 0888989647