Фирма БЪНАЯ

Свържи се с фирма БЪНАЯ

Покупко-продажба на стоки и хранителни продукти в първоначален, преработен и обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; изкупуване, производство и продажба на всякакъв вид стоки; търговия с алкохол и безалкохолни напитки; търговия с цигари и тютюневи изделия; търговия с кафе, какао и какаови продукти; търговия със всякакъв вид промишлени стоки и стоки за бита; управление и експлоатация на търговски обекти с различно предназначение; ресторантьорска дейност; вътрешна и външно търговска дейност чрез внос, износ, обменни, бартерни, комисионни, лизингови, реекспортни и спедиторски сделки и операции; транспортна и спедиторска дейност; сделки с недвижими имоти; управление, администриране и стопанисване на недвижимо имущество; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина; управление и изпълнение на услуги в различни области; търговско представителство /комисионерство, посредничество и агентство/ в страната и чужбина; разработване и управление на проекти; консултантски услуги; сделки с продукти на интелектуалната собственост, както и всякакъв вид други дейности, които не са забранени със закон, в случай че за определен вид дейности се изискват допълнителни разрешения или лицензии, то те ще бъдат извършвани след получаването им.

с. Локорско, ул. „Тодор Гаджов” 2