Фирма БАНКОВИ 2021

Свържи се с фирма БАНКОВИ 2021

Външна и вътрешна търговия; Внос и износ на стоки и услуги в страната и чужбина; Услуги по озеленяване; Покупко-продажба на стоки и услуги, чрез магазини и павилиони; Продажба на стоки и услуги от собствено производство; посредническа дейност, транспортно обслужване на частни лица и организации в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, хотелиерски; Изработка и монтаж на метални изделия и конструкции; Ресторантьорство; Търговия на едро и дребно; Автосервизна дейност; Покупко – продажба и обработка на дърва и дървен материал;; Транспортна дейност; Превозна дейност; Строителство на сгради и съоръжения; Покупко – продажба на недвижими имоти и отдаване под наем; консултантска дейност; строителство и строителна дейност; производство и търговия на стоки и услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, а така също и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон. При наличие на разрешителен режим – след получаване на съответното разрешение.

гр. Раднево, ул. Драго Динев 15