Фирма Банско Пропърти Сейлс

Свържи се с фирма Банско Пропърти Сейлс

Посредничество при сделки с недвижими имоти; покупко-продажба, наемане, отдаване под наем и преотдаване на недвижими имоти; строителство на жилищни, търговски и промишлени сгради; разкриване на мрежа от фирмени търговски обекти; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната и чужбина; счетоводни услуги; хотелиерски, туристически, ресторантьорски и рекламни услуги; външнотърговска дейност; както и всякаква друга, разрешена от закона дейност.

гр. Банско, ул. “Цар Симеон” 35