Фирма БАР 77

Свържи се с фирма БАР 77

търговия с камъни, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионни, складови и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества; извършване на сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; туристически, туроператорски сделки, включително хотелиерство и ресторантьорство; консултантски, маркетингови и инженерингови сделки.

гр. Несебър, ул. кв. „Фрегата“ 7