Фирма БАРБЕР ШОП ИЛИЯ

Свържи се с фирма БАРБЕР ШОП ИЛИЯ

ФРИЗЬОРСКИ, БРЪСНАРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, КОМИСОННИ И СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СА ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА.

с. Рогош, ул. Петър Бонев 49