Фирма БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК СОФИЯ

Свържи се с фирма БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК СОФИЯ

вътрешна и външна търговия със стоки на едро и дребно, рекламна и маркетингова дейност, консултантски услуги по безопасност и здраве при работа, информационни, програмни услуги, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и преработка на селскостопанска продукция, строителство и сделки с недвижими имоти, транспортна и спедиторска дейност, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.

Телефон: 00359888131101