Фирма БАУПОРТАЛ

Свържи се с фирма БАУПОРТАЛ

ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ С ТЕХНИКА, МАШИНИ И МЕХАНИЗАЦИЯ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

гр. София, ул. ХАЙДУШКА ПОЛЯНА 55

Телефон: 0877721777