Фирма БЕЙАЙ

Свържи се с фирма БЕЙАЙ

Авто-козметични уcлуги и автомивка, търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, разкриване на търговски обекти, транспортна дейност със собствен и нает транспорт, търговско представителство, посредничество, както и всяка друга, незабранена от закона дейност, а за тази дейност, за която се изисква разрешителен или лицензионен режим, след снабдяването със съответното разрешение или лиценз.