Фирма БЕЛАРИЯ

Свържи се с фирма БЕЛАРИЯ

ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕСНИ СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ;ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ПРОДУКТИ; ПРОДАЖБА НА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ; СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; ВАЛУТНИ СДЕЛКИ; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ВНОСНО-ИЗНОСНА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТИ. ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ ЩЕ БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЯВАНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА.

гр. Монтана, ул. СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 49