Фирма БЕЛОУСОВА 2021

Свържи се с фирма БЕЛОУСОВА 2021

Външна и вътрешна търговия със стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, включително международен превоз след издаване на съответното разрешение, складови сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всички други дейности, незабранени от закона или които се водят по търговски начин, съгласно чл. 1, ал. 3 от ТЗ, след издаване на съответен лиценз.

с. Църква, ул. ВТОРА 1