Фирма БЕМБИР СТРОЙ

Свържи се с фирма БЕМБИР СТРОЙ

Производство, покупка, преработка, опаковка, разпространение и продажба на стоки и вещи в страната и чужбина, вкл. на храни и хранителни продукти; разкриване на заведения за обществено хранене и кафетерии, производство и търговия със сладкарски изделия; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, рекламна, информационна и печатна дейност; международен превоз на пътници и товари със собствен и наемен транспорт, хотелиерски, ресторантьорски и туристически (след лиценз) услуги; покупка, обзавеждане и продажба на недвижими имоти и услуги на населението и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаването на необходимото разрешение от надлежния орган.

гр. Видин, ул. “Княз Ал. Батенберг” 4