Фирма БЕНИ 70

Свържи се с фирма БЕНИ 70

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪС СОБСТВЕНА МАГАЗИННА МРЕЖА НА ХРАНИТЕЛНИ И ДРУГИ СТОКИ И УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ТЪРГОВИЯ С ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ДРЕХИ, ВНОС, ИЗНОС И ПРОДАЖБА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДМЕТИ НА БИТА, АКСЕСОАРИ, ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВИ ИЗДЕЛИЯ, ШИВАШКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА.