Фирма БЕРАЙ

Свържи се с фирма БЕРАЙ

фризьорски и козметични услуги, масажи, спа и уелнес процедури, търговия на едро и дребно с козметични, фризьорски, масажни и биопродукти, материали и уреди, както и с всички незабранени от закона стоки за потребление, сувенири, произведения на изкуството и други вещи в първоначален, обработен или прерабоен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина, търговия на едро и дребно с хранителни стоки, тютюневи изделия и алкохол, суровини, материали, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, комисионни сделки, интернет търговия и услуги, лизинг, консигнационна, оказионна, антикварна, складова и маркетингова дейност, туристическа и информационна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни, спедиционни и превозни сделки и услуги, както и всички други дейности, разрешени от закона, които ще се осъществяват съгласно изискванията на действащото законодателство. Този предмет на дейност може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на собственика на капитала, съобразно правилата на Търговския закон.

гр. Куклен, ул. “Александър Стамболийски” 92