Фирма БЕРГАЛ

Свържи се с фирма БЕРГАЛ

ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ, АТЕЛИЕТА, КАФЕ – АПЕРИТИВИ, РЕСТОРАНТИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ, УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ; ОТКРИВАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТОВЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕТСКИ УВЕСЕЛИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СТОКИ ЗА БИТА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ (СЛЕД ЛИЦЕНЗ); ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ СЪС ЗАКОН ФОРМИ И С ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ СЪС ЗАКОН СТОКИ; ВНОС И ИЗНОС, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖБА, ИЗКУПУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА РАЗЛИЧНИ СТОКИ И УСЛУГИ; ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОИЗВОДСТВО; ВСЯКАКЪВ ВИД СТРОИТЕЛНО -РЕМОНТНИ И СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ФРИЗЬОРСКИ, КОЗМЕТИЧНИ, МАНИКЮРИСКИ УСЛУГИ; ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО, ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ПРЕДПРИЯТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНАТА ДЕЙНОСТ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪВ.

гр. Плевен, ул. ул. АСЕН ХАЛАЧЕВ 12