Фирма Бертони Дизайн

Свържи се с фирма Бертони Дизайн

Архитектурни, дизайнерски и инженерни дейности; Производство на сухопътен, въздушен, морски и железопътен транспорт и търговия с него; Производство на лимитирани серии; Изработка на функционални прототипи; Артистична и творческа дейност; Обучения; Корпоративни сделки и инвестиционна дейност; Проучване на пазари; Дейности по наемане и предоставяне на работна сила; Предприемаческа, посредническа и консултантска дейност; Представителство /без процесуално/ на български и чуждестранни физически и юридически лица у нас и в чужбина; Информационни и маркетингови услуги; Сделки с продукти на интелектуалната собственост; Осъществяване на всяка друга търговска дейност, която не е нормативно забранена. В случай че се изисква разрешение, лиценз или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност ще се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.