Фирма БЕСТО ГРУП

Свържи се с фирма БЕСТО ГРУП

Преводи от и на чужди езици, услуги по легализация на документи предназначени за ползване в България и чужбина; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, електронна търговия, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, посредничество на местни и чуждестранни лица, маркетинг и реклама, информационна, програмна и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, подбор на персонал, консултантска дейност, транспортна, складова, спедиторска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, туроператорска и/или туристическа и агентска дейност в страната и чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти и вещи, внос и износ по предмета на дейност,както и всякаква друга дейност незабранена от закона, като при необходимост ще придобива съответните лицензи.

гр. Ямбол, ул. “Граф Игнатиев” 68