Фирма Бети и Добри

Свържи се с фирма Бети и Добри

ПРОИЗВОДСТВО, ПАКЕТИРАНЕ, ДИСТРИБУЦИЯ, ПРОДАЖБИ, ВНОС И ИЗНОС НА САНДВИЧИ, БУРГЕРИ, ПИЦИ, ЗАКУСКИ, ПАСТИ, ТОРТИ И ДРУГИ ЗАХАРНИ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СТОКИ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ КАРТОФИ, ЦАРЕВИЦА, БРАШНО И
ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ВЪНШНО-ИКОНОМИЧЕСКА И ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН И/ИЛИ ДЕЙНОСТИ ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА СЪОТВЕТНА ЛИЦЕНЗИЯ, КОЯТО ДЕЙНОСТ СЕ УПРАЖНЯВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА ТАЗИ ЛИЦЕНЗИЯ.

с. Попица, ул. ул. Съединение 20