Фирма БГ Бус 2021

Свържи се с фирма БГ Бус 2021

ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБАТА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ЛИЗИНГ РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ВСЯКА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.

гр. Кюстендил, ул. Г.ЧЕРЕШАРНИК 52