Фирма БГ МАРКЕТ 2021

Свържи се с фирма БГ МАРКЕТ 2021

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ТОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛЕТИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ С АВТОЧАСТИ, АВТОПРЕВОЗНИ, СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА БИТА И ДОМАКИНСТВОТО, ПОКУПКА СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА.

гр. Благоевград, ул. СЛАВЯНСКА 82