Фирма БГ НЕТСТОР

Свържи се с фирма БГ НЕТСТОР

Изработка и поддръжка на уеб-сайтове, бази дани и софтуерни продукти; дейности в областта на информационните услуги и комуникационите технологии; информационна сигурност; администриране и поддръжка на компютърни системи, мрежи и периферна техника; консултански услуги; покупко-продажба на стоки, свързани с информационните технологии; онлайн търговия, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; посредническа дейност, производство; търговско представителство, посредничество и агентство; външноикономическа дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; транспортна дейност, складови сделки; туристически услуги; рекламни услуги и маркетинг; сделки с интелектуална собственост и ноу хау, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. Ралевица 44А