Фирма Би Ай Смарт Консулт

Свържи се с фирма Би Ай Смарт Консулт

финансови консултации, консултантски услуги, изготвяне на предпроектни проучвания и бизнес планове; разработване на проектни предложения и тръжна документация; консултантска помощ при управление на проекти; управление, мониторинг и оценка на проекти; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всички други дейности и услуги, незабранени със закон.

гр. София, ул. ул. д-р Стоян Чомаков 4А