Фирма Би Форс Шоп

Свържи се с фирма Би Форс Шоп

Козметични услуги, продажба на козметични материали, наргилета и консумативи за тях; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, консултантски услуги, внос и износ, сделки с недвижими имоти; както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.