Фирма БИ КОРЕКТ 13

Свържи се с фирма БИ КОРЕКТ 13

Счетоводни услуги; организиране на деловодство и счетоводно отчитане, съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството; вътрешна и външна търговска дейност без ограничение на вида и мястото на извършване; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; консултантски услуги; строителство; сделки с недвижими имоти; транспортни услуги в страната и чужбина; производство на хранителни и нехранителни стоки за продажба; ресторантьорство, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, като дейността ще се осъществява в страната и чужбина, а за такива, подлежащи на лицензиране – след съответното разрешение.

гр. Пловдив, ул. Княгиня Мария Луиза 72