Фирма Биг 24 Моторс и Ко

Свържи се с фирма Биг 24 Моторс и Ко

– Внос и износ на стоки, производство и търговия с всякакъв вид стоки и услуги, позволени от закона, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество;комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоги с цел продажба; външно търговска и външно икономическа дейност, както и всяка друга дейност непрогиворечаща на закона.
Всички дейности от предмета на дейност могат да се извършват в Република България и чужбина, както и непряко изцяло или отчасти чрез участие в дружества, които имат идентичен или подобен предмет.

гр. Перник, ул. Юрий Гагарин 44