Фирма БИЙЧ АПАРТМЕНТС

Свържи се с фирма БИЙЧ АПАРТМЕНТС

Управление на недвижими имоти и имущество, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговия със стоки, внос и износ, туристически, рекламни и информационни услуги, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от законодателството на Република България.