Фирма БИКОМ Интернешънъл

Свържи се с фирма БИКОМ Интернешънъл

Покупки на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос и износ; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, лицензионни, лизингови, превозни, складови сделки; сделки с интелектуална собственост; търговска дейност с промишлени стоки и услуги, рекламни, аутсорсинг, ИТ консултиране, разработка на софтуер, както и всякакъв вид стопанска дейност в интерес на дружеството, незабранена със закон – след издаване на лиценз за съответната дейност, когато такъв е изискуем.

Телефон: +359 877739960