Фирма Биковски – Груп

Свържи се с фирма Биковски – Груп

покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем, поддръжка и управление на недвижими имоти, селскостопанска дейност, ресторантьорска дейност, предоставяне на професионални услуги, а също така и провеждане на курсове за обучение в областта на кулинарията, както и всякакви други услуги и дейности, незабранени от закона