Фирма БИЛД ЕМ ЕС ИНВЕСТ

Свържи се с фирма БИЛД ЕМ ЕС ИНВЕСТ

покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; реализация на инвестиционни проекти свързани с недвижими имоти; строителни и монтажни дейности; ремонт и възстановителни работи; вътрешна и външна търговия, търговско представителство