Фирма БИЛД ИМОТИ 2000

Свържи се с фирма БИЛД ИМОТИ 2000

Инвестиционна и строителна дейност, всички видове строителни и довършителни работи; изграждане и експлоатиране на жилища, вилни и търговски сгради, хотели, ресторанти, кафе-складкарници и други заведения за отдих и развлечения; производство или покупка на стоки или други вещи с цел търговия на едро и дребно в първоначален, обработен или преработен вид; международен туризъм; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; монтьорство, авторемонтни услуги; проектиране, строителство, обзавеждане и покупко-продажба на недвижими имоти, външнотърговска дейност – внос, износ, реекспорт, бартерни и други специфични сделки, както и всички други незабранени със закон сделки или услуги, като за тези, за които се изисква разрешение – след получаването му