Фирма БилдЕкс – 2021

Свържи се с фирма БилдЕкс – 2021

покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален,преработен или обработен вид, внос,износ на стоки от хранителен и нехранителен характер и на селско-стопанска продукция, производство,изкупване,преработка,търговия, разкриване на търговски обекти ,комисионна търговия, услуги на граждани и фирми, всички други дейности,разрешени от закона,а за тези с разрешителен режим –след съответното разрешение.

гр. Стара Загора, ул. Старозагорско въстание 16