Фирма БИЛРАД

Свържи се с фирма БИЛРАД

ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ,АЛКОХОЛ,ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, РАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ, СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ НА ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН , ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВНОС И ИЗНОС, ЕЕКСПОРТ НА ТАКИВА СТОКИ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, РАЗКРИВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ И ТЯХНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, КОМИСИОННА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА КАТО ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ РАЗВИВА В СТРАНАТА И В УЖБИНА.

Телефон: 0885667550