Фирма БИМ СЪРВИСИС

Свържи се с фирма БИМ СЪРВИСИС

Архитектурно проектиране и дизайн, архитектурно-консултантска дейност, промишлени и свързани със строителството услуги като моделиране на конструкции, технически чертежи, визуализации, филми и маркетингови материали, предпроектно проучване, САD- консултантски услуги, информационна и консултантска дейност, инженерство и изграждане, комисионни сделки, консултантски услуги, производство, внос и търговия с всякакви стоки, рекламни, информационни, маркетингови и други услуги, технически експертизи, развиване на бизнес, обучения, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закон, при условие, че ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение, или лиценз.

гр. София, ул. ул. Мими Балканска 140А , хотел Ибис

Телефон: 02/9433388